Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego w ramach bonu szkoleniowego projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (III)". O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba bezrobotna do 30 roku...

Informacja dotycząca możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od dnia 16.04.2018r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania to 20.000,00 zł. Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Urzędu (I piętro pokój  nr...

Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018

W związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań w wysokości 117,9 tys. zł., o których mowa w art.69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r.,...

Informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 roku

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543) na naszej stronie internetowej zamieszczone są nowe...

Informacja dot. zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w związku ze zmianami prawnymi w zakresie zatrudnienia cudzoziemców wchodzącymi w życie  z dniem 01.01.2018r., oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców będą przyjmowane do dnia 28.12.2017r. Oświadczenia można składać w siedzibie...

PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. ogłasza IV edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Stażystom. Celem konkursu  jest wyłonienie i wyróżnienie  pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usług Powiatowego Urzędu Pracy- podpisując umowy o zorganizowanie stażu. Do...

Priorytety KFS na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania  środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30.000 euro – szkolenie pn. „ Operator wózków jezdniowych II WJO wraz z wymianą butli gazowych" w ramach Projektu " Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)" WRPO. Szczegółową informację...

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30.000 euro – szkolenie pn. „ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym zakończonym egzaminem ECDL" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, że dysponuje jeszcze środkami  na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Ostateczny termin podpisywania umów z urzędem pracy mija...

Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę