Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Wydawca treści

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę