Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Perspektywa Finansowa 2004-2006

Załączniki Perspektywa Finansowa 2004-2006.pdf (pdf, 452 KB)

Perspektywa Finansowa 2007-2013

Załączniki Perspektywa Finansowa 2007-2013.pdf (pdf, 645 KB)

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 - 2020

  PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 – 2020 Załączniki Perspektywa finansowa 2014 - 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.pdf (pdf, 289 KB) Perspektywa finansowa 2014 -...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę