Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Priorytety KFS na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania  środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30.000 euro – szkolenie pn. „ Operator wózków jezdniowych II WJO wraz z wymianą butli gazowych" w ramach Projektu " Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)" WRPO. Szczegółową informację...

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30.000 euro – szkolenie pn. „ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym zakończonym egzaminem ECDL" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, że dysponuje jeszcze środkami  na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Ostateczny termin podpisywania umów z urzędem pracy mija...

Informacja o zakończeniu „Zaproszenia do składania ofert” dotyczącego kursu pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym zakończonym egzaminem ECDL”.

               W związku z udzielonymi w dniu 25.10.2017 roku wyjaśnieniami dotyczącymi „Zaproszenia do składania ofert" na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym ...

Sprostowanie dotyczące „Zaproszenia do składania ofert”

Sprostowanie dotyczące  „Zaproszenia do składania ofert"  na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym zakończonym egzaminem ECDL" ogłoszonego w dniu 18.10.2017 r.   Szczegółowa informacja...

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" i „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)"   w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w...

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (III)" POWER. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono...

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie „Operator wózków jezdniowych II WJO wraz z wymianą butli gazowych”

     Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „ Operator wózków jezdniowych II WJO wraz z...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym zakończonym egzaminem ECDL”

    Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali...

Wyświetlanie 1 - 10 z 33 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę