Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż najbliższy nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (w kwocie 20.000 zł brutto) rozpocznie się dnia 23.07.2018 r. Wnioski wraz z kompletem załączników składać będzie można od 23.07.2018r . w tutejszym Urzędzie – Sekretariat, pok. nr 15, I p. Środki...

Kursy grupowe dla mężczyzn i kobiet - osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza mężczyzn i kobiety ( osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie) do udziału w szkoleniach grupowych w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)", pragnące podnieść swoje kwalifikacje. Szczegółowy...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO z wymianą butli gazowej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „ Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO z wymianą butli gazowej" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (IV)". Szczegółowy opis...

BON SZKOLENIOWY - zakończenie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż z dniem 30.06.2018r. został zakończony nabór wniosków na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego w ramach bonu szkoleniowego projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (III)". ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (IV)". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)"

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 i 2018) – bez stosowania ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO z wymianą butli gazowej"

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 i 2018) – bez stosowania ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowanie wynagrodzenia, za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Uprzejmie informujemy, iż najbliższy nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w kwocie 20.000 zł brutto) rozpocznie się dnia 07.06.2018 r. Wnioski wraz z kompletem załączników składać będzie można w dniach: od 07.06.2018 r do 06.07.2018 r . w tutejszym Urzędzie –...

Targi Pracy, Rzemiosła i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza zainteresowanych wystawców do udziału w Targach Pracy, Rzemiosła i Edukacji, które odbędą się w dniu 24 maja 2018 roku w godzinach od 9.30 do 14.30, w ramach Sejmików Średzkich. W związku z chęcią dotarcia do większej liczby odbiorców Targi odbędą się na płycie Starego...

Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego w ramach bonu szkoleniowego projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (III)". O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba bezrobotna do 30 roku...

Wyświetlanie 1 - 10 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę