Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Kurs: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL) dla 10 osób

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza mężczyzn i kobiety ( osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie) do udziału w szkoleniach grupowych w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)", pragnące podnieść swoje kwalifikacje. Szczegółowy...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem i kurem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem i kurem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL)"  w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem i kurem komputerowym ECDL"

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 i 2018) – bez stosowania ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na...

Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Rezerwa

       W związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków z rezerwy KFS na realizację zadań  w wysokości   35,7 tys. zł , o których mowa w art.69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż najbliższy nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (w kwocie 20.000 zł brutto) rozpocznie się dnia 23.07.2018 r. Wnioski wraz z kompletem załączników składać będzie można od 23.07.2018r . w tutejszym Urzędzie – Sekretariat, pok. nr 15, I p. Środki...

Kursy grupowe dla mężczyzn i kobiet - osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza mężczyzn i kobiety ( osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie) do udziału w szkoleniach grupowych w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)", pragnące podnieść swoje kwalifikacje. Szczegółowy...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO z wymianą butli gazowej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „ Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO z wymianą butli gazowej" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (IV)". Szczegółowy opis...

BON SZKOLENIOWY - zakończenie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż z dniem 30.06.2018r. został zakończony nabór wniosków na sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego w ramach bonu szkoleniowego projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (III)". ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (IV)". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)"

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 i 2018) – bez stosowania ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę