Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Własna firma - pomysł na życie!

Bezrobotni, którzy planują otworzenie własnej firmy, niekoniecznie muszą liczyć na samych siebie pod względem wkładu pieniężnego na rozkręcenie własnego biznesu. Na szczęście przyszli przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Szkolenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcieliby zmienić lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy środkami  na szkolenia indywidualne w ramach bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych  do 30 roku życia w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych...

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

     Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, że wznawia nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Kompletne wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu (I p., pok. nr 15). Maksymalna kwota dofinansowania to 20.000,00 zł. ...

PROGRAM RODZINA 500+ Informacja o nowym okresie zasiłkowym i konieczności złożenia nowych wniosków

Szczegółowe informacje o zbliżającym się okresie świadczeniowym znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/   ...

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych, szkoleniowych i za przygotowanie zawodowe dorosłych. Stypendia krajowe (Fundusz Pracy) wypłacone z Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd...

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zwraca się do PRACODAWCÓW z terenu powiatu średzkiego z prośbą o informowanie drogą elektroniczną, osobiście lub telefonicznie o planowanym zapotrzebowaniu na pracowników z Polski i zagranicy. Aby zapewnić uzupełnienie braków kadrowych u pracodawców, PUP będzie...

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Zasady obowiązują od 14.02.2017r.:

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Zasady obowiązują od 14.02.2017r.:   1. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą...

Informacja o priorytetach wydatkowania Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; • wsparcie...

PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM

Dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w restauracji Max Marina odbyła się gala finałowa III edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Stażystom, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy a przy rekrutacji nowych pracowników...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę