Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych, szkoleniowych i za przygotowanie zawodowe dorosłych. Stypendia krajowe (Fundusz Pracy) wypłacone z Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd...

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zwraca się do PRACODAWCÓW z terenu powiatu średzkiego z prośbą o informowanie drogą elektroniczną, osobiście lub telefonicznie o planowanym zapotrzebowaniu na pracowników z Polski i zagranicy. Aby zapewnić uzupełnienie braków kadrowych u pracodawców, PUP będzie...

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Zasady obowiązują od 14.02.2017r.:

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Zasady obowiązują od 14.02.2017r.:   1. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą...

Informacja o priorytetach wydatkowania Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; • wsparcie...

PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM

Dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w restauracji Max Marina odbyła się gala finałowa III edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Stażystom, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy a przy rekrutacji nowych pracowników...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2016

Uprzejmie informujemy, iż Wnioski (wraz z kompletem załączników) w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (w kwocie 20.000 zł brutto) składać można w tutejszym Urzędzie – Sekretariat, pok. nr 15 – wyłącznie do dnia 30.11.2016 r. ...

PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. ogłasza III edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Stażystom. Celem konkursu  jest wyłonienie i wyróżnienie  pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usług Powiatowego Urzędu Pracy- podpisując umowy o zorganizowanie stażu. Do...

Refundacje stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, że posiada środki na refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, który: nie ukończył 30 roku życia, ukończył 30, ale nie ukończył 50 roku życia, ukończył 50 rok życia , posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku...

Dyżur eksperta ZUS

Informujemy, że w dniu 22.09.2016 w godzinach 10:00 do 13:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. zaplanowano dyżur eksperta ZUS. Pracownik ZUS odpowiadać będzie na pytania osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenie własne i innych osób:...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę