Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL)" w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

informacja o priorytetach KFS w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania  środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2019 rok oraz priorytety ich wydatkowania. czytaj więcej >> ...

Informacja dotycząca możliwości uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od dnia 03.12.2018r przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: Operator koparko-ładowarki kl.III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Operator koparko-ładowarki kl.III " w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie średzkim (IV)". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono poniżej: ...

Szkolenie grupowe „Operator koparko-ładowarki kl.III”

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na kurs „Operator koparko-ładowarki kl. III". W szkoleniu mogą uczestniczyć  osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w tut. Urzędzie, które chciałyby zmienić lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnik szkolenia otrzyma...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: Operator koparko-ładowarki kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 i 2018) – bez stosowania ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem I WJO"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem I WJO" w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)". ...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem I WJO

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 i 2018) – bez stosowania ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na...

Kurs: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL) dla 10 osób

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej zaprasza mężczyzn i kobiety ( osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie) do udziału w szkoleniach grupowych w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)", pragnące podnieść swoje kwalifikacje. Szczegółowy...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem i kurem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL)”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro – szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem i kursem i kurem komputerowym ECDL B3 (WORD) i B4 (EXCEL)"  w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Wyświetlanie 1 - 10 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę